Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

vrijdag 10 augustus 2007

Studio Haarlemmermeer en werkplan 2007.Wat is Studio Haarlemmermeer?

Besloten is om een Studio in te richten in het Polderhuis, een goed
toegankelijke en karakteristieke plek in Hoofddorp, waar verbeelding,
ontwerp, onderzoek, debat en participatie samenkomen.
In Studio Haarlemmermeer worden werksessies gehouden met maatschappelijk betrokkenen, lezingen voor belanghebbenden en er wordt gewerkt aan het ontwikkelingsbeeld.
De vorderingen zijn te volgen op maquettes en tekeningen.
Studio Haarlemmermeer heeft een tijdelijk karakter en kan naar verwachting na anderhalf jaar worden opgeheven.

De Studio bevat als staf een studiomanager, een hoofdontwerper naast jong ontwerp talent, een programmeur voor de participatie en een communicatieadviseur.
Het voorstel is de kosten voor 2007 te delen over de partijen betrokken in de Stuurgroep en de private partijen die ook betrokken waren in de gebiedsuitwerking.

Open Studio.

Studio Haarlemmermeer is een open studio; een plek waar alle betrokken partijen hun inbreng leveren. Het succes ervan staat of valt bij de bijdrage van de participanten. Want de inbreng vanuit allerlei richtingen en invalshoeken vormt samen de plannen.
Studio Haarlemmermeer wordt de werk- en ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij de herinrichting van Haarlemmermeer.

Gedurende de tweede helft van 2007 werkt de Studio toe naar twee producten:

* Raamwerk Westflank Haarlemmermeer en
* Ontwikkelingsbeeld Haarlemmermeer.

Nadruk ligt op het toewerken naar een consensus die de inhoudelijke basis vormt voor de Bestuursovereenkomst ( te sluiten december 2007 red.)

De Studio wordt gevoed door de gezamenlijke studie van beide provincies,
met inbreng van Haarlemmermeer, HHR Rijnlanden en VROM met als
partners milieuorganisaties, LTO, private partijen,LNV, Staatsbosbeheer en Groenfonds,bewoners en maatschappelijke organisaties.

Programmaraad.

Er wordt een adviserende programmaraad, zonder formele bevoegdheden,
ingesteld voor Studio Haarlemmermeer met vertegenwoordigers op bestuurlijk
niveau. De programmaraad heeft een informeel karakter en dient om de
partijen de gelegenheid te geven met elkaar te communiceren over de
voortgang van het proces, de thema's, de producten en de inbreng van de
partijen.
Om een tweede onderhandelingscircuit te vermijden en een informeel gesprek
te bevorderen worden de leden uitgenodigd op persoonlijke titel deel te
nemen: wethouder Haarlemmermeer, Directie Schiphol, gedeputeerde provincie
Noord-Holland, DG'S ministeries, directeur Staatsbosbeheer, directeuren
ontwikkelaars. De programmaraad krijgt een onafhankelijke voorzitter/facilitator.
De programmaraad komt in 2007 drie maal bijeen.


Werkplan 2007.

April 2007
Instellen team, selecteren opzetten werkprogramma.
Selecteren en inrichten locatie.
Instellen programmaraad.

Mei 2007
Werkprogramma's per thema.
Start inhoudelijke onderzoekingen.
Bijeenkomsten met belanghebbenden.
Uitnodigingen lezingencyclus versturen.

Juni 2007
Voorbereiden participatieproces: lijnen door Haarlemmermeer.
Deelnemers benaderen met concreet programma.

Juli 2007
Onderzoek en ontwerp voorbereiden.

Augustus 2007
Eind augustus: start participatieproces.
Werksessies met belanghebbenden.

September 2007
Start lezingen.
Ie ronde participatie: lijnen door de Haarlemmermeer.
Voorstel begrenzing project Westflank Haarlemmermeer.
Verwerking onderzoeken: infra, water, etc.

October 2007
Concept Raamwerk groen/blauw. (groen/water).
Haarlemmermeerplein:inbreng vanuit de participatie.

November 2007
Uitwerking Groen/Blauw Raamwerk Zuid-west Haarlemmermeer/Lisserbroek.
Concept ontwikkelingsbeeld voor de Stuurgroep.

December 2007
Voorbereiding van de volgende ronde: programma voor de tweede ronde.
Organisatie voorstel.
Benodigde budgetten.


Nota van de redactie: De Gemeenteraad is met een en ander accoord gegaan tijdens haar laatste vergadering op 12 juli 2007.
Er is derhalve wel sprake van enige achterstand.