Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

zaterdag 4 augustus 2007

De plannen in de Westflank.

Westflank Haarlemmermeer.

De Westflank van de Haarlemmermeerpolder omvat globaal het gebied tussen Zwanenburg, N205, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, de Hoofdvaart en de Ringvaart, de Kagerplassen en de aansluitende veenweidegebieden tussen Sassenheim en Bennebroek. Zowel Abbenes als Lisserbroek liggen in dit gebied.

Ingrijpende veranderingen.

Voorgenomen zijn de bouw van circa 10.000 woningen, de aanleg van 1 miljoen m3 piekberging
en circa 2 miljoen m3 seizoenberging en bovendien de totstandbrenging van circa 1.600 hectare natuur- en recreatiegebied. Er is voldoende ruimte om deze opgaven, gecombineerd, in dit gebied te realiseren.
In de Westflank zal een woonmilieu met een aantrekkelijke en veilige woon- en recreatieomgeving voor de huidige en de nieuwe bewoners van dit gebied worden gerealiseerd.

Water als omgevingskwaliteit.

De Westflank krijgt een veilig, duurzaam en flexibel watersysteem van voldoende omvang om nu en in de toekomst te functioneren, rekeninghoudend met een veranderend klimaat.

In de Westflank zijn de fysieke omstandigheden optimaal voor grootschalige waterberging.

De zuidwesthoek is geschikt voor piekberging waarmee de veiligheid tegen overstromingen op het vereiste landelijk niveau kan worden gebracht.
Dit gebied van circa 50 hectare wordt alleen bij extreme regenval (eens in de 10 tot 25 jaar) gebruikt voor waterberging en kan tussentijds worden gebruikt voor andere functies.
Het westelijk gelegen waterrijke woon- en recreatiegebied levert schoon en zoet water aan natuur- en recreatiegebieden en het stedelijk gebied in met name de Westflank.

Bij de aanleg van de piekberging en van de seizoenberging moet rekening gehouden worden met ruimte voor en inpassing van de dijken en waterkeringen, dan wel versteviging van bestaande dijken en waterkeringen. Deze dijken en waterkeringen kunnen goed worden gecombineerd met andere functies zoals recreatie.