Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

donderdag 2 augustus 2007

Het pakket van het gehele projekt.

Verwachtingen voor de toekomst.

In deze Gebiedsuitwerking zijn belangrijke keuzes en hoofdprincipes vastgelegd om te komen tot verdere ontwikkeling van het gebied Haarlemmermeer-Bollenstreek.
Het is een samenhangend pakket van voorstellen waarvoor nadere afspraken nodig zijn.
Alleen dan kunnen in de Haarlemmermeer-Bollenstreek 24.600 extra woningen worden gebouwd.
Deze Gebiedsuitwerking draagt bij aan een evenwichtige en geleidelijke ontwikkeling van de gebieden, passend in de ontwikkeling in het grotere perspectief van de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een economisch sterke regio waar het aantrekkelijk is om te werken, te wonen en te recreƫren.


Strategiekaart met 7 zone’s.

De toekomstige ontwikkelingen zijn opgenomen in een strategiekaart.

In deze kaart wordt onderscheid gemaakt in zeven zones:

1 De duinen en de kust (hoofdfunctie kustwering). Denk ook aan de dijk Noordwijk.
2 De Greenport Bollenstreek.
3 De Westflank van de Haarlemmermeerpolder (wonen, recreatie en waterberging).
4 Het centraal stedelijk gebied van Hoofddorp en Nieuw-Vennep en Park 21.
5 De A4-zone/Mainport Schiphol (schipholgebonden bedrijfsontwikkeling).
6 De Flowermainport Aalsmeer (glastuinbouw). Denk aan Rijssenhout.
7 Twee agrarische clusters in de Haarlemmermeer.

Per zone worden de voorgestelde ontwikkelingen in deze weblog nader beschreven.