Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

woensdag 22 augustus 2007

200 vragen over waterberging.

Verwacht wordt dat klimaatveranderingen in Nederland zullen leiden tot grote veranderingen in de waterhuishouding. Hierop is het huidige afvoersysteem niet berekend. De commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft de consequenties hiervan doorgerekend en komt tot de conclusie dat een ander type waterbeheer dringend gewenst is om grote economische schade te voorkomen.
De belangrijkste aanbevelingen van deze commissie zijn: eerst water vasthouden, dan bergen en daarna pas afvoeren. De consequentie hiervan is dat er gebieden nodig zijn waar tijdelijk water kan worden ‘geparkeerd' . Ze moeten onverwachte overstromingen elders te voorkomen.
Door waterbeheerders van het regionale watersysteem en grondgebruikers is de vraag gesteld wat de mogelijke effecten zijn van waterberging op de grondgebruiksfuncties van een gebied: wat zijn effecten voor landbouwgronden, en welke effecten kun je verwachten in natuurgebieden?