Deze website geeft een overzicht vanaf het beginstadium van het Haarlemmermeer - Bollenstreek projekt en volgt nieuwe ontwikkelingen, standpunten, beslissingen en voorstellen op de voet. De informatie beperkt zich voorlopig tot de Westflank.
Lees meer..

Zie de berichten Westflank.

vrijdag 2 november 2007

Studie naar waterwoonwijk.

Een groep publieke en private partijen start een haalbaarheidsstudie naar de bouw van een waterwoonwijk in de Haarlemmermeer. In deze studie wordt onderzocht of het een reële optie is om één op waterberging gebaseerd woningbouwprogramma in de polder te realiseren.

Een dergelijke combinatie van woningbouw en waterberging bestaat niet in Nederland. Tijdens de op 1 november gehouden Dag van Maarssen hebben de publieke en private partijen - waaronder bouwconcern Dura Vermeer, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, Staatbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Rijnland, woningcorporatie Ymere, projectontwikkelaar Bouwfonds MAB Ontwikkeling - hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst die een uitgebreide studie mogelijk maakt.

Water als bouwsteen De studie gaat nog dit jaar van start. Het onderzoek past in het kennisproject Bouwen met Water dat moet leiden tot een nieuwe vorm van waterstedenbouw. In het project wordt water als primaire bouwsteen gezien voor het ontwerp. Cruciaal is de ombouw van het agrarische watersysteem (gestoeld op doorspoelen en afvoeren) naar waterberging.

Volgens eerdere studies leent de Haarlemmermeer zich bij uitstek voor een waterwoonwijk. In het gebied is veel vraag naar bouwgrond en groen, terwijl luchthaven Schiphol zorgt voor beperkingen. Daarnaast zorgt de ligging van de polder, zes meter onder NAP, voor een gecompliceerde waterafvoer.

Berging zou een goed alternatief zijn. De studie moet onder meer antwoord geven op de vraag wat de omvang moet zijn van de waterwoonwijk in de Haarlemmermeer; wat de technische bezwaren zijn, wat de voordelen voor bewoners zijn en of er onoverkomelijke problemen ontstaan bij het waterbeheer.

Bij een positieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek is een mogelijke volgende stap een pilot waterwoonwijk in de Haarlemmermeer. Dit zou weer de opmaat kunnen zijn naar meer grootschalige, klimaatbestendige bouwprojecten in laaggelegen delen van Nederland. ‘Wij werken graag mee aan duurzaam en milieuvriendelijk bouwen,’ zei voorzitter Frans Tielrooy namens alle betrokken partijen. ‘En we dragen graag bij aan de kennisontwikkeling inzake de waterproblematiek in Nederland. In dat kader is de haalbaarheidsstudie voor ons heel belangrijk.